Støtt mitt arbeid for dyrene

Hjelp meg å utrette mer for dyrene

Jeg hadde aldri forutsett at det ville komme så mye støtte til meg og dyrene etter at dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter ble vist på Nrk Brennpunkt. Det er mange som har vist stor interesse for mitt arbeid for dyrene og har uttrykt et ønske om at jeg skal fortsette med dyrevernarbeid. Dette er en oppgave jeg tar gledelig i mot, og jeg har nå innsett at jeg kan gjøre mye mer ut av undercover-prosjektet. Derfor har jeg valgt å dedikere all min tid fremover til dyrene.

Jeg har allerede levd på oppsparte midler i en lengre periode for å kunne jobbe for dyrene og være 100% tilstede for å følge opp undercover-prosjektet. Dette har også ført til at jeg har takket nei til flere jobbtilbud. For at jeg nå skal kunne satse alt på videre arbeid for dyrene, er jeg imidlertid helt avhengig av økonomisk støtte fra dyrevenner. Jeg håper derfor at dere vil støtte dette prosjektet slik at vi sammen kan få utrettet mye mer for dyrene i tiden fremover.

Mitt hovedfokus fremover vil være å få mer ut av undercover-prosjektet og jobbe så effektivt som mulig for dyrene. Her er noen eksempler på hva jeg ønsker å fokusere på i tiden fremover: 

  • Kartlegge hvordan jeg kan bruke resten av undercover-materialet, forberede saker og få ut mer av materialet i offentligheten.
  • Jobbe politisk for å bedre dyrevelferden til landbruksdyrene. En stor del av arbeidet mitt er politisk arbeid. Slikt arbeid innebærer blant annet møter og annen dialog med politikere og  fagpersoner, skriving av innspill, å holde seg oppdatert på forskning og rapporter, sammenfatte fakta og skrive faktadokumenter. 
  • Holde foredrag. Jeg har allerede holdt mange foredrag på konferanser, arrangementer og for ungdomspartier og lokalpolitikere.
  • Skrive kronikker, delta i debatter, tipse media jevnlig om dyrevelferdssaker, lage egne saker på SoMe samt spre informasjon om dyrenes liv i kjøttindustrien.
  • Kampanjearbeid for konkrete saker for å bedre dyrevelferden til landbruksdyrene.
  • Gravearbeid der jeg avdekker kritikkverdige forhold som angår dyrevelferd.
  • Jeg har flere nye prosjektideer som jeg holder på å utvikle.

Eller gi en donasjon via PayPal