Kjøttindustrien

Prisutdeling Fritt Ords honnørpris

Tirsdag 22. oktober var en stor dag for oss som har jobbet med dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter. Vi fikk Fritt Ord sin honnørpris for arbeidet vårt. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet at jeg tok i mot prisen. Jeg anser tildelingen som en anerkjennelse fra samfunnet om at dyrevelferd og arbeid for dyrene er viktig.

– Eg vil våge påstanden at arbeidet til prismottakarane har styrka dyrevelferda i Noreg, sa Bård Vegar Solhjell under utdelingen. Her kan du høre hele talen hans.

I takketalen sa jeg blant annet:
– Fritt ord har som sin oppgave å verne om og styrke ytringsfriheten i Norge. Ytringsfrihet er den reelle muligheten til påvirke med sin stemme og meninger. For oss mennesker er det en rettigheter vi har. Men det finnes en stille majoritet, de som er helt stemmeløse og de som sjelden får en plass i den offentlige debatten, og det er dyrene. Dyrene er derfor helt avhengig av at vi mennesker bruker vår stemme til å tale deres sak og tar debatten for dem. Dyrene jeg jobber for er de dyrene som er mest skjult for oss.

Du kan høre hele talen min her.

Dokumentarskaper Ola Waagen, Bjarte M. Tveit og Torstein Grude fra Piraya Film

Arbeidet for dyrene er ikke over. Jeg har dedikert all min tid fremover til å jobbe for dyrevelferdsforbedringer for dyrene i kjøttindustrien.

Previous Post Next Post

You Might Also Like