Griseindustrien, Kjøttindustrien, Media, Norsk landbruk

Pressemelding: Nye avsløringer i norsk griseindustri

Pressemelding 5.6.2021: – Ikke overrasket over nye avsløringer i svinenæringen

Lite er endret siden forrige sjokk-avsløring, mener Norun Haugen som gikk undercover i svinenæringen. 

For to år siden ble dokumentaren “Griseindustriens hemmeligheter” vist på NRK. I dokumentaren filmet Norun Haugen undercover, og avslørte vold og lovbrudd hos norske grisebønder. Haugen er ikke overrasket over at det nå har kommet nye avsløringer fra svinenæringen. 

– Helt siden mine egne avsløringer, har jeg advart mot en griseindustri som er helt ute av kontroll og at lovnadene om bedring var tomme løfter. Landbruksministeren overlot til industrien å rydde opp uten å ta noen politiske grep. Nå ser vi konsekvensene, sier Haugen, som siden dokumentarvisningen har jobbet politisk for å bedre dyrevelferden i svinenæringen.

Hun kjenner seg igjen i funnene og mener lite har endret seg siden hun jobbet på grisegårdene.

– Grisene lever fortsatt tettpakket i betongbinger og er frarøvet enhver mulighet til et godt griseliv. Dette fører til frustrasjon og tvangsatferd som halebiting, smertefulle liggesår og benlidelser. 99% av grisene får aldri være ute. Purkene presses til å produsere unaturlig mange grisunger og blir tynne og utmattet. Bøndene går fortsatt på autopilot og mister blikket på enkeltindividene, sier hun.

Til tross for at avsløringene fra Nettverk for dyrs frihet viser en rekke lovbrudd, mener hun at dyrevelferdsproblemene ikke skyldes lovbrudd eller enkeltbønder.

– Den dårlige dyrevelferden skyldes et svakt regelverk som overhode ikke ivaretar grisenes behov fordi grisekjøtt skal masseproduseres til billigst mulig pris. Jeg mener det er naivt å tro at det ikke går utover dyrevelferden når dyrene presses så hardt som mulig for å holde kostnadene nede, sier hun. 

Krever politiske endringer for å bedre dyrevelferden i griseindustrien. 

– Politikerne må stille strengere krav i regelverket slik at grisenes behov faktisk blir ivaretatt. Vi må gå vekk fra intensiv storproduksjon med dårlig dyrevelferd, og over til en griseproduksjon med mindre effektivitetspress og bedre dyrevelferd. Prisen på grisekjøtt må opp og produksjonen må ned. Vi må begynne å innse at grisene lider under dagens system og at glansbildene til industrien ikke har rot i virkeligheten, avslutter hun.

Kontakt: 
Norun Haugen
Tlf.nr. 91356084
Undercover i Griseindustriens hemmeligheter
Dyrevelferdsrådgiver 

Previous Post

You Might Also Like