Om meg

Jeg heter Norun Haugen. Til daglig jobber jeg fulltid for å bedre dyrevelferden til landbruksdyrene, med et spesielt fokus på dyrene i intensivt husdyrhold. Jeg er ikke tilknyttet en organisasjon, og er uavhengig i mitt arbeid. Her kan du lese mer om arbeidsoppgavene mine.

I 5 år gikk jeg undercover med skjult kamera i den norske kjøttindustrien fordi jeg ønsket å undersøke hvordan dyrene behandles der. En del av dette prosjektet kan du se i NRK Brennpunkt-dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter.

Virkeligheten i den norske kjøttindustrien sjokkerte meg, og står i sterk kontrast til den fremstillingen av norsk landbruk som vi vanligvis får presentert. I likhet med mange andre trodde jeg lenge at det norske landbruket er tuftet på god dyrevelferd. Etter å ha sett hva som foregår mot dyrene bak lukkede dører, sitter jeg igjen med et helt annet inntrykk.

På grunn av prosjektet, har jeg levd et veldig anonymt dobbeltliv over flere år for å unngå å bli avslørt. Å holde på med et slikt undercover-prosjekt over så lang tid, krever sitt. For meg har det imidlertid aldri vært et alternativ å slutte. Jeg er en person som motiveres til å handle når jeg konfronteres med lidelse. Å snu seg vekk og glemme all lidelsen jeg har sett, har vært umulig. I stedet har mitt engasjement for dyrene vokst i takt med å være vitne til hva de gjennomgår på norske farmer og slakterier.

Jeg har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven min er tverrfaglig, og handler om hvordan vi forholder oss til lidelsen som påføres landbruksdyrene. I tillegg gjorde jeg en analyse av dyrevelferdsbegrepet, og hvordan dette tolkes og anvendes i møte med landbruksdyrene.
Jeg har tidligere jobbet som lærer.

Du kan følge meg og mitt arbeid for dyrene på facebook og Instagram.

Her kan du lese NRKs portrettintervju av meg.

En oversikt over mine mediebidrag finner du her