Om meg

Jeg jobber fulltid for å bedre dyrevelferden til landbruksdyrene. Arbeidsoppgavene mine består av politisk arbeid, utarbeidelse av fagrapporter, research- og graveprosjekter, kunnskapsformidling og foredrag. Hovedområdene jeg jobber med er dyrevelferdsutfordringer i grise- og kyllingproduksjonen, i forbindelse med transport og slakt, dyrevelferdskriminalitet i landbruket og Mattilsynets arbeid med dyrevelferd.
Jeg er uavhengig og ikke tilknyttet en organisasjon. Arbeidet drives gjennom min virksomhet Bedre dyrevelferd i landbruket der jeg fungerer som dyrevelferdsrådgiver.
Her kan du lese mer om arbeidsoppgavene mine.

I 5 år gikk jeg undercover med skjult kamera i den norske kjøttindustrien fordi jeg ønsket å undersøke hvordan dyrene behandles der. En del av dette prosjektet kan du se i NRK Brennpunkt-dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter.
For dette arbeidet har jeg blitt tildelt flere priser: Fritt ord honnørs pris, Stiansenprisen, Sonia Løchens pris og Subjektprisen for årets stemme.

I 2019 ble jeg kåret til en av de mektigste i norsk landbruk.

Jeg har en mastergrad i dyreetikk (filosofi) fra Universitetet i Oslo, og har skrevet en tverrfaglig masteroppgave om dyrevelferd. Oppgaven tar for seg hvordan vi som samfunn forholder oss til lidelsen som påføres landbruksdyrene. I tillegg gjorde jeg en analyse av dyrevelferdsbegrepet, og hvordan dette tolkes og anvendes i møte med landbruksdyrene (både i regelverket og i praksis).
Jeg har tidligere jobbet som lærer.

Du kan følge meg og mitt arbeid for dyrene på facebook og Instagram.

Her kan du lese NRKs portrettintervju av meg.

En oversikt over mine mediebidrag finner du her