Om meg

Jeg heter Norun Haugen. I 5 år gikk jeg undercover i kjøttindustrien fordi jeg ønsket å undersøke hvordan dyrene behandles der. Det jeg fant sjokkerte meg og står i sterk kontrast til den fremstillingen av norsk landbruk som vi vanligvis får presentert. I likhet med mange andre trodde jeg lenge at det norske landbruket er tuftet på god dyrevelferd. Etter å ha sett hva som foregår mot dyrene bak lukkede dører, sitter jeg igjen med et helt annet inntrykk.

På grunn av prosjektet, har jeg levd et veldig anonymt dobbeltliv over flere år for å unngå å bli avslørt. Å holde på med et slikt undercover-prosjekt over så lang tid, krever sitt. For meg har det imidlertid aldri vært et alternativ å slutte. Jeg er en person som motiveres til å handle når jeg konfronteres med lidelse. Å snu seg vekk og glemme all lidelsen jeg har sett, har vært umulig. I stedet har mitt engasjement for dyrene vokst i takt med å være vitne til hva de gjennomgår på norske farmer og slakterier.

Jeg har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og har jobbet som lærer.

Du kan følge meg og mitt arbeid for dyrene på denne bloggen og Instagram.

Her kan du lese NRKs portrettintervju av meg.