Om meg

Jeg heter Norun Haugen. Til daglig jobber jeg fulltid for å bedre dyrevelferden til landbruksdyrene, med et spesielt fokus på dyrene i intensivt husdyrhold. Mine arbeidsoppgaver består av politisk arbeid, foredrag, kunnskapsformidling og langsiktige graveprosjekter. Jeg skriver også fagdokumenter og rapporter, og er opptatt av å holde meg faglig oppdatert og ha dialog med relevante aktører. Jeg er ikke tilknyttet en organisasjon, og er uavhengig i mitt arbeid. Her kan du lese mer om arbeidsoppgavene mine.

I 5 år gikk jeg undercover med skjult kamera i den norske kjøttindustrien fordi jeg ønsket å undersøke hvordan dyrene behandles der. En del av dette prosjektet kan du se i NRK Brennpunkt-dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter.
For dette arbeidet har jeg blitt tildelt flere priser: Fritt ord honnørs pris, Stiansenprisen, Sonia Løchens pris og Subjektprisen for årets stemme.

I 2019 ble jeg kåret til en av de mektigste i norsk landbruk.

Jeg har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og har skrevet en tverrfaglig masteroppgave om dyrevelferd (filosofi, sosialkonstruktivisme, juss og etologi). Den tar for seg hvordan vi som samfunn forholder oss til lidelsen som påføres landbruksdyrene. I tillegg gjorde jeg en analyse av dyrevelferdsbegrepet, og hvordan dette tolkes og anvendes i møte med landbruksdyrene (både i regelverket og i praksis).
Jeg har tidligere jobbet som lærer.

Du kan følge meg og mitt arbeid for dyrene på facebook og Instagram.

Her kan du lese NRKs portrettintervju av meg.

En oversikt over mine mediebidrag finner du her