Foredrag

Vil du at jeg skal holde foredrag på et arrangement? Ta gjerne kontakt.

Om foredragene

De bortgjemte dyrene

Dette foredraget kan du se her.

Foredraget handler hovedsakelig om de strukturelle dyrevelferdsutfordringene jeg avdekket gjennom undercover-prosjektet mitt. Jeg viser flere av mine skjulte opptak som ikke har blitt vist tidligere, og forteller også om enkeltskjebnene til dyr jeg har møtt. I starten av foredraget utfordrer jeg myten om at Norge har verdens beste dyrevelferd gjennom en sammenligning av praksis i andre land. Jeg argumenterer også for at vi har fått en industriell kylling- og griseproduksjon i Norge.

Dyremishandling satt i system

I dette foredraget gjennomgår jeg dyrevelferdsproblemene i griseindustrien som er en konsekvens av dagens regelverk og lovlige praksiser. I foredraget løfter jeg dyrevelferdsproblemene opp på et strukturelt nivå. Det blir vist upubliserte videoklipp og bilder underveis for å gi et bedre innblikk i grisenes liv på norske gårder.

Om metoden

Dette foredraget tar for seg undercover-metoden og gjennomføringen av prosjektet. Det gir en generell innføring i det tekniske og presseetiske ved selve metoden, men jeg deler også mine personlige erfaringer med å gå undercover.

Foredragene kan også holdes på engelsk.

Jeg kan også lage foredrag som er tilpasset ditt arrangement. For eksempel ved politiske møter, visning av dokumentaren m.m.