Dyrevelferd, Griseindustrien, Kjøttindustrien, Norsk landbruk

Dyrene som aldri får være ute

Kjøttindustrien viser oss stadig vekk reklamefilmer og bilder av kyr og sau som er ute på grønne enger. Gang på gang har de fortalt at beitende dyr er det som er representativt for norsk landbruk. Dette stemmer imidlertid ikke. Storfe (kyr, kviger, okser og kalver) og småfe (sau og geit) utgjør kun 2,62% av dyrene i det norske landbruket.

Virkeligheten er at 96,81 % av dyrene i norsk landbruk aldri får være ute.

Her er noen tall som kjøttindustrien ikke vil at du skal kjenne til:
Kun 0,27 % av grisene får tilgang til uteareal i løpet av livet. For (slakte)kylling er det kun 0,07 %, og for verpehøns 5,73 %. Hele 96,81 % av dyrene i norsk landbruk får aldri være ute.

Det som er representativt for norsk landbruk er ikke dyr som får beite på grønne enger. Norsk landbruk bygger i stedet på dyr som er sperret inne i trange betongbinger, i bur eller i store, tomme industrihaller med kunstig belysning. Dette er også dyrene som er mest skjult for oss, og det er ikke tilfeldig. De fleste av oss ønsker at dyr skal få oppleve frisk luft og få utløp for sine naturlige behov. Reklamene viser hva vi ønsker å se, og utelukker det vi ville ha reagert negativt på.

Det som er representativt for norsk landbruk er ikke dyr som får beite på grønne enger. Norsk landbruk bygger i stedet på dyr som er sperret inne i trange betongbinger, i bur eller i store, tomme industrihaller med kunstig belysning.

Husk på de 96,81 % dyrene som aldri får være ute neste gang du ser en reklamefilm fra Gilde eller Prior. De får aldri oppleve det reklamene viser.

Kilde: Landbruksdirektoratet
Foto: Norun Haugen
Bildet viser lovlig oppstalling av gris

Previous Post Next Post

You Might Also Like