Browsing Category

Media

Griseindustrien, Kjøttindustrien, Media, Norsk landbruk

Pressemelding: Nye avsløringer i norsk griseindustri

Pressemelding 5.6.2021: – Ikke overrasket over nye avsløringer i svinenæringen

Lite er endret siden forrige sjokk-avsløring, mener Norun Haugen som gikk undercover i svinenæringen. 

For to år siden ble dokumentaren “Griseindustriens hemmeligheter” vist på NRK. I dokumentaren filmet Norun Haugen undercover, og avslørte vold og lovbrudd hos norske grisebønder. Haugen er ikke overrasket over at det nå har kommet nye avsløringer fra svinenæringen. 

– Helt siden mine egne avsløringer, har jeg advart mot en griseindustri som er helt ute av kontroll og at lovnadene om bedring var tomme løfter. Landbruksministeren overlot til industrien å rydde opp uten å ta noen politiske grep. Nå ser vi konsekvensene, sier Haugen, som siden dokumentarvisningen har jobbet politisk for å bedre dyrevelferden i svinenæringen.

Hun kjenner seg igjen i funnene og mener lite har endret seg siden hun jobbet på grisegårdene.

– Grisene lever fortsatt tettpakket i betongbinger og er frarøvet enhver mulighet til et godt griseliv. Dette fører til frustrasjon og tvangsatferd som halebiting, smertefulle liggesår og benlidelser. 99% av grisene får aldri være ute. Purkene presses til å produsere unaturlig mange grisunger og blir tynne og utmattet. Bøndene går fortsatt på autopilot og mister blikket på enkeltindividene, sier hun.

Til tross for at avsløringene fra Nettverk for dyrs frihet viser en rekke lovbrudd, mener hun at dyrevelferdsproblemene ikke skyldes lovbrudd eller enkeltbønder.

– Den dårlige dyrevelferden skyldes et svakt regelverk som overhode ikke ivaretar grisenes behov fordi grisekjøtt skal masseproduseres til billigst mulig pris. Jeg mener det er naivt å tro at det ikke går utover dyrevelferden når dyrene presses så hardt som mulig for å holde kostnadene nede, sier hun. 

Krever politiske endringer for å bedre dyrevelferden i griseindustrien. 

– Politikerne må stille strengere krav i regelverket slik at grisenes behov faktisk blir ivaretatt. Vi må gå vekk fra intensiv storproduksjon med dårlig dyrevelferd, og over til en griseproduksjon med mindre effektivitetspress og bedre dyrevelferd. Prisen på grisekjøtt må opp og produksjonen må ned. Vi må begynne å innse at grisene lider under dagens system og at glansbildene til industrien ikke har rot i virkeligheten, avslutter hun.

Kontakt: 
Norun Haugen
Tlf.nr. 91356084
Undercover i Griseindustriens hemmeligheter
Dyrevelferdsrådgiver 

Dyrevelferd, Griseindustrien, Landbrukspolitikk, Media, Norsk landbruk

Når skal dyrene bli hørt i landbruksdebatten?

I går publiserte Nationen en kronikk jeg har skrevet om sammenhengen mellom den dårlige dyrevelferden i griseindustrien og utviklingen i landbrukspolitikken. Jeg etterspør også en landbruksdebatt der dyrene er i fokus.

Landbrukspolitikkens konsekvenser for spesielt grisene, kan nemlig ikke kalles for noe annet enn en dyretragedie: det har blitt lagt opp til en ekstrem effektivisering av griseproduksjonen, noe som har ført til at bøndene må tenke lønnsomhet og tidsbruk i hver eneste oppgave de gjør. Landbruksministeren sa senest fra talerstolen på Stortinget i februar, at dyrevelferd er et kompromiss mellom tidsbruk, økonomi og effektivitet, og dessverre er det sistnevnte som prioriteres. Det er naivt å tro at dette ikke går utover dyrevelferden. Konsekvensene er voldelig driving av dyr, kastrering på “samlebånd”, syke dyr som blir oversett i mengden av tettpakkede dyr, og bønder som ikke har tid eller ressurser til å gi dyrene den velferden de fortjener.

Les hele kronikken her.

Dyrevelferd, Griseindustrien, Kjøttindustrien, Media, Norsk landbruk

Debattinnlegg

I dag har jeg et debattinnlegg i Adresseavisen om medias prioritering av dyrevelferdssaker. Les hele innlegget her.

“Kjøttindustrien er svært lukket, noe som burde fått media til å være desto mer interessert i å skape åpenhet om hva som faktisk foregår bak lukkede dører. Norsk matproduksjon angår oss alle, og jeg mener det er et demokratisk problem at befolkningen ikke får tilgang til vesentlig informasjon om hvordan dyrene behandles.

Jeg oppfordrer derfor alle medier til å prioritere dyrevelferdssaker fremover.”

Jeg er ikke så aktiv på denne siden, men jeg er aktiv på både Facebook og Instagram, så følg meg gjerne der.

Dyrevelferd, Griseindustrien, Kjøttindustrien, Landbrukspolitikk, Media, Norsk landbruk

Det handler om mer enn lovbrudd

I min nyeste kronikk i Nationen tar jeg opp dyrevelferdsproblemer i griseindustrien som ikke handler om lovbrudd. Du kan lese hele kronikken her.

Et utdrag fra kronikken:

“La meg presentere noen av (de mange) hovedutfordringene som ikke handler om lovbrudd, men som i stedet skyldes en feilslått landbrukspolitikk og altfor svake minstekrav til dyrevelferd i det norske lovverket.

En moderne grisebinge er ofte et stimulifattig miljø

Griser er aktive dyr med et stort behov for å rote med trynet i jorden. I svinenæringen lever de på betongbinger. Bruken av strø (et tynt lag med sagflis) og rotemateriale (noen halmstrå) er ikke tilstrekkelig for å dekke grisenes artstypiske behov. I tillegg til å ha minimalt å sysselsette seg med i bingene, er det også svært trangt i bingene.

Forskrift om hold av svin §8 krever bare at bingene skal være store nok til at alle grisene kan ligge samtidig. En slaktegris på 85 kilo har for eksempel kun krav på 0,65 kvadratmeter plass. Det stimulifattige miljøet og den trange plassen fører til stereotypisk atferd (tvangsatferd) som tygging på inventar, veiving med hodet, svelging av luft og overdreven bruk av drikkeniplene i bingen.

En slaktegris på 85 kilo har for eksempel kun krav på 0,65 kvadratmeter plass.

Både Mattilsynet og næringen har også uttalt at halebiting er et stort dyrevelferdsproblem i svinenæringen, og kommer som følge av langvarig frustrasjon på grunn av levemiljøet. Animalia har selv skrevet at: “en moderne grisebinge er ofte et stimulifattig miljø”.”

Dyrevelferd, Griseindustrien, Kjøttindustrien, Landbrukspolitikk, Media, Norsk landbruk

Kronikk i Nationen

I dag har jeg en kronikk på trykk i Nationen. Den kan leses her.
Kronikken er skrevet i forbindelse med Økokrims siktelse av tre av grisebøndene fra dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter. I kronikken argumenterer jeg for hvorfor det er viktig å ha systemfokus når vi diskuterer dyrevelferdsutfordringene i griseindustrien.

Bøndenes brutale behandling av dyrene gjenspeiler det brutale systemet som er skapt.

Dyrevelferd, Griseindustrien, Kjøttindustrien, Media

Vi har fått Fritt ords honnørpris

I går fikk jeg vite at Fritt ord har valgt å tildele sin honnørpris til meg og de andre i teamet bak dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter:

“Prisvinnerne har gjennom et imponerende arbeid og med utfordrende metoder bidratt til nødvendig debatt både om pelsdyr og svinehold i Norge. Stiftelsen Fritt Ord mener deres ytringer har vært et viktig bidrag til offentlig debatt om dyrs levekår og dyrs egenverdi, sier nestleder i Fritt Ords styre, Bård Vegar Solhjell.” Les mer om prisen her.

Jeg er utrolig takknemlig for at vi har fått denne prisen. Jeg anser tildelingen som en anerkjennelse fra samfunnet om at arbeid for dyrevelferd er viktig. Vi må aldri slutte å snakke om de grusomme forholdene som dyrene i kjøttindustrien lever under.

Tildelingsarrangementet er 22. oktober kl. 14:30-16:30 i Fritt ords hus i Uranienborgveien 2 i Oslo.

Dyrevelferd, Griseindustrien, Kjøttindustrien, Media, Norsk landbruk

Kan vi spise bacon med god samvittighet?

Det jeg fant, bryter totalt med det bilde av norsk landbruk vi vanligvis får se. 

Nå kan du høre meg tale dyrenes sak på Aftenpostens podcast Forklart. Hele episoden kan høres her. Episoden heter “Kan vi spise bacon med god samvittighet?”. Her forteller jeg om årsaken til at jeg valgte å gå undercover og om hvorfor jeg mener at dyrevelferdsproblemene som opptakene viser er av systemisk art.

Promovideo: Aftenposten