Browsing Category

Dyrs rettsvern

Dyrekrim, Dyrevelferd, Dyrs rettsvern, Mattilsynet

Kampanje for å styrke dyrs rettsvern

Nylig lanserte jeg en kampanje med krav om å styrke dyrs rettsvern. På bare to dager har over 6600 personer signert oppropet.

Bakgrunnen for kampanjen var Økokrims nylige henleggelser av alle de grove dyremishandlingssakene fra Griseindustriens hemmeligheter, med et unntak. Dessverre er det et gjennomgående mønster at dyrevelferdsbrudd ikke får noen reelle konsekvenser: Landbruksdyrene sviktes rutinemessig av både rettssystemet og Mattilsynet. Mattilsynet gir ofte veldig milde eller ingen reaksjoner når de avdekker dyrevelferdsbrudd på gårder og slakterier, og i følge Riksrevisjonen tar det i gjennomsnitt 7 år før Mattilsynet avvikler dyrehold med gjentakende og alvorlige dyrevelferdsbrudd. Det er unntaket, snarere enn regelen, at Mattilsynet anmelder dyremishandling, og over halvparten av sakene henlegges av politiet. Når dyremishandling først straffeforfølges, er straffenivået altfor lavt. For eksempel gis det bare litt mer enn 1 års fengsel for å bevisst ha sultet i hjel over 80 kyr over flere år. Nylig ble en bonde dømt til bare 7 måneder i fengsel etter at han i lengre tid hadde latt kyrne sine drukne i sin egen avføring, og han får i tillegg beholde 55 kyr. Å kastrere 23 griser uten bedøvelse straffes bare med 40 dager i fengsel. Konsekvensen er at disse dyrene i praksis ikke har et rettsvern, selv om de i følge Dyrevelferdsloven har krav på samme vern som andre dyr.